grafika
Podnieś kompetencje na Mokotowie

Tytuł projektu: „Podnieś kompetencje na Mokotowie”


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”
Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”

Planowany okres realizacji projektu:  01.11.2014 - 31.10.2015 

Wartość projektu: 387 500,00 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 100 pracujących mieszkańców Dzielnicy Mokotów

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 100 pracujących mieszkańców Dzielnicy Mokotów poprzez udział w kursie języka angielskiego oraz kursie komputerowym. W ramach projektu uczestnicy przystąpią do egzaminu ECDL Base zakończonego uzyskaniem certyfikatu honorowanego w ponad 140 krajach, oraz do egzaminu zakończonego wydaniem certyfikatu zgodnego z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego na poziomach A1 oraz A2 lub B1 oraz B2.

Pdf
Drukuj
Powrót