Numery kont bankowych

Lp.

Nazwa rachunku

Nr rachunku w Citi Handlowy

Przeznaczenie rachunku

1

Rachunek bieżący dochodów

40 1030 1508 0000 0005 5002 3008

Podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, podatek rolny, podatek od środków transportowych, dzierżawy i inne dochody

2

Rachunek opłaty skarbowej

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Dochody z opłaty skarbowej (tytuły wpłat m.in.: VAT-R, VAT-24, pełnomocnictwa, wydanie decyzji, koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, odpisy z urzędu stanu cywilnego)

3

Rachunek opłaty komunikacyjnej

40 1030 1508 0000 0005 5002 3105

Opłaty za rejestracje pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozowlenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK

4

Rachunek depozytowy

96 1030 1508 0000 0005 5002 3067

Wpłaty depozytowe (wadia zabezpieczenia, itp)

5

 

74 1030 1508 0000 0005 5002 3172

wpłaty z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu

6

Rachunek ZFSS

93 1030 1508 0000 0005 5002 3121

Rachunek ZFSS

7

 

30 1030 1508 0000 0005 5002 3091

Opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty za wydanie duplikatu karty rodziny wielodzietnej

8

ZGN dochody

35 1030 1508 0000 0005 5087 6019

Wpłaty z tytułu najmu...

9

ZGN wydatki

91 1030 1508 0000 0005 5087 6078

 

 

 

 

 

 

10

ZGN wynagrodzenia

69 1030 1508 0000 0005 5087 6086

11

ZGN kaucje

66 1030 1508 0000 0005 5087 6043

12

ZGN ZFSS

88 1030 1508 0000 0005 5087 6035

13

ZGN Wspólnoty Mieszkaniowe

13 1030 1508 0000 0005 5087 6027

14

ZGN zwroty

44 1030 1508 0000 0005 5087 6051

15

OPS Mokotów - rachunek depozytowy

72 1030 1508 0000 0005 5046 5043

Zwroty z poczty nie podjętych świadczeń

16

OPS Mokotów - rachunek socjalny

50 1030 1508 0000 0005 5046 5051

Odpis na ZFSS

17

OPS Mokotów - rachunek dochodów własnych

94 1030 1508 0000 0005 5046 5035

Odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz za wyżywienie pensjonariuszy DDPS

18

OPS Mokotów - rachunek blokad zabezpieczenie umów

97 1030 1508 0000 0005 5046 5078

Gwarancje z tytułu należytego wykonania umów

19

OPS Mokotów - rachunek dłużników alimentacyjnych

53 1030 1508 0000 0005 5046 5094

Ściągnięte przez komorników należności

20

OPS Mokotów - rachunek dochodów

41 1030 1508 0000 0005 5046 5019

Odpłatności za talony obiadowe

21

OPS Mokotów - rachunek zwrotów

75 1030 1508 0000 0005 5046 5086

 

 

22

OPS Mokotów - rachunek wydatków

19 1030 1508 0000 0005 5046 5027

Pdf
Drukuj
Powrót