grafika
Informacje dla członków Klubu

Przypominamy, że składka członkowska dla PCK wynosi 25 zł na rok.

Składkę można opłacić u bezpośrednio u Izy Gizińskiej (wew. 735)  lub wpłacić na rachunek bankowy:

PCK Zarząd Rejonowy Warszawa – Południe, BGŻ S.A. Oddział w Warszawie

39 2030 0045 1110 0000 0031 6690

(z dopiskiem „Składki na PCK za 2015 r.).

Przy wpłacie na konto, prosimy przesłać na adres mailowy klubu potwierdzenie wpłaty/przelewu.

Pdf
Drukuj
Powrót