grafika
Przywileje

Do skorzystania z uprawnień, przywilejów, ulg czy też innych udogodnień przeznaczonych dla krwiodawców uprawnione są osoby posiadające jeden z poniższych tytułów oraz identyfikujące się legitymacjami tychże tytułów:

  • Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje każdej osobie , która bezpłatnie oddała krew lub jej składniki oraz została zarejestrowana w dowolnej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Legitymację wydaje bezpośrednio jednostka organizacyjna publicznej służby krwi lub klub honorowych dawców krwi, przy którym dany krwiodawca działa po uzyskaniu jej z jednostki
  • Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” jest wyróżnieniem nadawanym przez Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem jednostek organizacyjnych i klubów honorowych dawców krwi, od których otrzymuje sie bezpośrednio lub pośrednio legitymację i odznaki honorowe. Tytuł ten występuje w trzech stopniach, co przekłada się bezpośrednio na dane uprawniania. Różni się on w poszczególnych regionach Polski

Więcej informacji na temat stopniowania tego wyróżnienia w zakładce „Odznaczenia”

PODZIAŁ UPRAWNIEŃ I PRZYWILEJÓW

PODSTAWOWE (m.in.):

Zwolnienie od pracy i nauki, posiłek regeneracyjny, bezpłatne badanie krwi,

DODATKOWE:

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych, Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa,

INNE:

Zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy "Dawcom w Darze"

Informację zamieszczono dzięki uprzejmości serwisu

Pdf
Drukuj
Powrót