grafika
Jak i gdzie oddać krew

Szczegółowe informacje o tym jak zostać krwiodawcą znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
http://www.rckik-warszawa.com.pl/


PUNKTY POBORU KRWI W WARSZAWIE:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 
ul. Saska 63/75 
03-948 Warszawa 
tel.: (22) 514-60-00 
fax: (22) 619-14-79
e-mail:   
strona internetowa: www.rckik-warszawa.com.pl 

Oddział Terenowy Nr 12 RCKiK 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59 
02-005 Warszawa
tel. (22) 502 11 06 
godz. przyjmowania dawców: pn. - pt. w godz. 7.00 - 13.00

Oddział Terenowy Nr 16 RCKiK
Szpital Bielański SPZOZ
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. (22) 569 02 00
godz. przyjmowania dawców: 7.00-13.00, wtorki 11.00-16.00

Oddział Terenowy Nr 27 RCKiK 
Instytut -Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. (22) 815 19 34
godz. przyjmowania dawców: pn. - pt. 7.00 - 13.00

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
tel. (22) 681 67 16
godz. przyjmowania dawców: 7.30-14.00
strona internetowa: www.wckik.pl

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. (22) 508 13 12
godz. przyjmowania dawców: 7.30-13.00
e-mail:

Pdf
Drukuj
Powrót