grafika
Kim jesteśmy ?

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy powstał w dniu 11 marca 2014 roku w celu propagowania honorowego krwiodawstwa na terenie Dzielnicy Mokotów.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli: Burmistrz Dzielnicy Mokotów Bogdan Olesiński, Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa-Południe Włodzimierz Warwas, zastępcy burmistrza Mokotowa Krzysztof Skolimowski i Wojciech Turkowski oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Podczas spotkania założycielskiego przedstawiono idee i zasady działania klubu honorowego dawcy krwi. 

Obecnie klub liczy 25 członków, którymi są pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów i dyrektor jednego z mokotowskich przedszkoli. 

Działalnością Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów kieruje trzyosobowy zarząd w skaldzie:

  • Ewa Marczak – Prezes

  • Jacek Karczmarek - Sekretarz

  • Izabella Gizińska - Skarbnik

Siedziba Klubu mieści się w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m..st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 

Znajdziecie nas również na www.facebook.com/klubhdkmokotow.

Pdf
Drukuj
Powrót