Osiedle Wierzbno

Powołane na mocy Uchwały Nr LXIII/360/2014 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 17.07.2014 r. w sprawie utworzenia Osiedla Wierzbo jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu z późn. zm.,  działa na obszarze wyznaczonym przez ulice:  

 • wschodnią stroną ul. Wołoskiej (strona parzysta) do ul. Racławickiej
 • południową stroną ul. Racławickiej (wzdłuż ogródków działkowych) do Al. Niepodległości
 • zachodnią stroną Al. Niepodległości (wzdłuż ogródków działkowych) do ul. Ursynowskiej
 • południową stroną ul. Ursynowskiej (strona nieparzysta) do ul. Puławskiej
 • zachodnią stroną ul. Puławskiej (strona parzysta) do ul. J. P. Woronicza
 • północną stroną ul. J. P. Woronicza (strona parzysta) do ul. Wołoskiej.

Uchwała Nr 1/8/2018 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nie przeprowadzania głosowania w wyborach do Rady Osiedla Wierzbno.

Organy Osiedla:

 1. Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
 2. Zarząd Osiedla, jako organ wykonawczy

Skład Rady Osiedla II kadencji, w latach 2018-2022:

 1. Janusz ULJASZ – Przewodniczący Rady
 2. Grażyna ALEKSANDROWICZ
 3. Mateusz FRANKOWSKI
 4. Przemysław KAŁASKA
 5. Justyna KOWAL
 6. Anna KRZEMIONKA
 7. Izabela SYMANOWICZ
 8. Piotr TUBELEWICZ
 9. Tomasz TUBELEWICZ

Elektroniczna skrzynka pocztowa RadyOsiedla:

Strona internetowa Rady Osiedla Wierzbno

Siedziba Jednostki znajduje się w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a.

Dyżury Radnych: 

 • Dyżury członków Rady Osiedla Wierzbno odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 18.00 – 19.00.
Pdf
Drukuj
Powrót