grafika
„Szkoły zawodowe drogą do sukcesu” – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej

Tytuł projektu: „Szkoły zawodowe drogą do sukcesu” – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Planowany okres realizacji projektu:  01.02.2014 - 31.08.2015 

Wartość projektu: 820 080,00 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

Uczestnicy: 80 uczniów Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej

Kierownik projektu: Katarzyna Dąbała

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 80 uczniów Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w Warszawie poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych, stażach u pracodawców oraz wyjazdach na targi branżowe. W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie do nauki zawodów na kierunkach Technik technologii odzieży oraz Technik usług fryzjerskich, a także pracownia komputerowa.

Pdf
Drukuj
Powrót