Wykaz organizacji pozarządowych zajmujących lokale w dzielnicy Mokotów na zasadach preferencyjnych

L.P.

Nazwa organizacji

Adres
i powierzchnia całkowita zajmowanego lokalu

Informacje o działalności

Sprawozdanie

1

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Chełmska 50 lok. nr 80
(177,50 m2)

www.stoleczna.zhp.pl; www.mokotow.zhp.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

ul. Narbutta 40 lok. nr 32  (72,30 m2)

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

2

Dzieło Odbudowy Miłości. Fundacja D.O.M.

ul Madalińskiego 69A lokale
nr 2 (92,35 m2)
nr 7 (13,20 m2)
nr 8 (13,19 m2)
nr 9,(9,40 m2)

www.dom.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

3

Europejskie Radio dla Białorusi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Puławska 136 lok. nr 61a
(176,13 m2)

www.euroradio.fm

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

 4

Fundacja „ARS & BONUM”

ul. Magazynowa 14a lok. nr 1
(263,77 m2)

 

za 2014 rok 

5

Fundacja „Centrum Edukacji Liderskiej”

ul. Wiśniowa 42 lok. nr 39 (82,89 m2)

www.fundacjacel.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

6

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

Al. Niepodległości 76/78 lok. 58 (68,63 m2)

www.promocjakobiet.pl

za 2012 rok

7

Fundacja Ośrodka „KARTA”

ul. Narbutta 27A lok. 21
(32,96 m2)

lokal wynajmowany do 2012 roku

www.karta.org.pl

za 2012 rok

ul. Narbutta 29 lok. A
(238,19 m2)

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

Al. Niepodległości 143 lok. 94
(127 m2)

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

8

Fundacja Polonia

ul. Zakrzewska 12 lok. nr 1
(12 m2)
ul. Kolberga 5 lok. nr 49
(24,61 m2)

www.fundacjapolonia.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

9

Fundacja Aktywizacji - dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

ul. Narbutta 49/51 lok. A (202,35 m2)

www.aktywizacja.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

10

Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”

ul. Podchorążych 15/19 lok. nr 38B (111,45 m2)

www.raknroll.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

11

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27 lok. nr 1
(78,94 m2)

www.sercedziecka.org.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

12

Fundacja „SHALOM”

Al. Niepodległości 120 lok. nr 1 (108,97 m2)

www.shalom.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

13

Fundacja "Sprawność w każdym wieku"

ul. Ludowa 6
(389 m2)

www.cmm.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok 

 14

Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra – Polska

ul. Kazimierzowska 50 lok. nr 19
(44,26 m2)

www.brat-siostra.org

za 2012 rok

15

Fundacja Szkolna

ul. Obrzeżna 12a lok. nr 1
(1534,50 m2)

www.fundacjaszkolna.edu.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

16

Fundacja Turystyki i Rehabilitacji

ul. Puławska 35 lok. B i 35B (42,62 m2)

www.ftir.org.pl  

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

17

Fundacja „WARSZAWA WALCZY 1939-1945”

ul. Kazimierzowska 64A lok. nr 2 (111,59 m2)

www.warszawawalczy.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

18

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Puławska 234 lok.
- nr 85 (108,66 m2)
- nr 86 (102,29 m2)

www.mazowiecka.ohp.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

19

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża

ul. Magazynowa 14
lok. A (153,77 m2)
lok. nr 2
(1205,05 m2)

www.mokotowskiehospicjum.pl

za 2012 rok

20

Mokotowskie Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich „AZYL”

ul. Belgijska 4 lok. nr 44 (163,65 m2)

www.klubazyl.p9.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

21

Ognisko TKKF „TAEKWON-MOKOTÓW”

ul. Zakrzewska 16 lok. nr 33
(97,69 m2)

 

 

22

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

ul. Puławska 38 lok. nr 45 (14,32 m2)

www.ozzl.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

23

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

ul. Ursynowska 36/38
nr 2 (73,57 m2)
nr 3 (69,70 m2)

http://okregmazowiecki.pl; http://mazowsze.zhr.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

24

Polska Liga Trzeźwości

ul. Narbutta 54 lok. nr 46
(20,38 m2)

 

 
25

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Górska 12/15
(99,39 m2)

www.pkpls.org.pl

 za 2014 rok

za 2013 rok

26

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy

ul. Chocimska 33 lok. nr 33C
(32,41 m2)

 

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

- ul. Puławska 140 lok. nr 12
(15,50 m2)

 

- ul. Malczewskiego 52 lok. nr 8B
(16,67 m2)

 

27

Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki

ul. Narbutta 11a lok. 15
(46,33 m2)

www.pzn.org.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

28

Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 - ul. Głogowa 2b lok. nr 1
(587 m2)

www.psouu.org.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

- ul. Pilicka 21 lokale:
nr A (740,77 m2)
nr 1 (53,18 m2)

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

29

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Warszawskie

ul. Górska 7 lok. nr 55
(547,72 m2)

 www.psouu.warszawa.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

30

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”

ul. Gagarina 7 lok. nr 60
(87,62 m2)

www.fenyloketonuria.org/

za 2013 rok

za 2012 rok

31

Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

ul. Wołoska 70 lok. nr 1
(29,40 m2)

www.sprawiedliwi.org.pl

za 2014 rok

za 2012 rok

32

Samodzielne Koło Terenowe Nr 65 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Bachmacka 3 lok. nr 1
(1352,50 m2)

www.bachmacka.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

33

Samodzielne Koło Terenowe STO Nr 102

ul. Głogowa 2b lok. nr 2 (577,25 m2)

www.dacszanse.edu.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

 34

Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

ul. Powsińska 17 lok. nr 10
(78,20 m2)

www.ratownictwo.org

za 2012 rok

35

Stowarzyszenie Druga Strefa

ul. Magazynowa 14A lok. nr 3
(814,64 m2)

www.teatrdrugastrefa.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

36

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"

ul. Malczewskiego 52 lok. nr 9
(86,89 m2)

www.karan.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

37

Stowarzyszenie
Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS
SIEĆ PLUS

ul. Modzelewskiego 63 lok. nr 3
(75,96 m2)

www.netplus.org.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

38

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej
„AGIS”

Al. Niepodległości 165 lok. 36
(34,01 m2)

www.agis.org.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

ul Olesińska 5 lok. U-1
(50,16 m2)

za 2013 rok

za 2012 rok

39

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
„INTEGRACJA”

ul. A. Grottgera 25a lok. nr 2
(619,33 m2)

http://www.stowarzyszenie-integracja.pl/

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

40

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

Al. Niepodległości 131 lok. nr 5/6 (41,94 m2)

www.sw.org.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

41

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

ul. Zygmunta Modzelewskiego 81 (128,81 m2)

www.wstronemarzen.pl

za 2013 rok 

42

Teatr Baza

ul. Podchorążych 39 lok. nr 38
(517,30 m2)

www.teatrbaza.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

43

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

ul. Narbutta 27 lok. A
(50,99 m2)

http://www.tpd-maz.org.pl/

za 2013 rok

za 2012 rok

44

Warszawski Klub Podwodny

ul. Puławska 115 lok. nr 50
(34,93 m2)

 

 
45

Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu

ul. Orzycka 20 lok. nr 3 (500,85 m2)

www.wotkta.pwpnet.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

46

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Al. Niepodległości 151 lok. nr 6 (154,33 m2)

www.wss.org.pl; www.gazetasolecka.pl

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

47

Zespół Ognisk Wychowawczych
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Ognisko Mokotów

ul. Grottgera 25a lok. nr 1
(468,55 m2)

www.zow.pl

za 2013 rok

za 2012 rok

48

Związek Buddyjski
Bencien Karma Kamtsang

ul. J. Dąbrowskiego 1 lok. nr 19
(32,82 m2)

www.buddyzm.eu

za 2014 rok

za 2013 rok

za 2012 rok

49

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicowy

ul. Turecka 3 lok. A
(298,80 m2)

 

za 2013 rok

za 2012 rok

50

Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY GWARDIA"

ul. Iwicka 47b
(204,05 m2)

www.zapasygwardia.pl

za 2014 rok

Pdf
Drukuj
Powrót