grafika
Ważne komunikaty

UWAGA !

Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu korespondencję, wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

 

Urząd m.st. Warszawy przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego - Wydział Działalności Gospodarczej (tel. 22 443 22 21) oraz w dzielnicowych wydziałach właściwych do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń.

Pdf
Drukuj
Powrót