Infrastruktura

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 19/20


 

INFRASTRUKTURA

 • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na:
 • zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 • lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
 • lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny,
 • na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone,
 • Przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie organizacji ruchu.
Wzory wniosków o wydanie zezwolenia, w niżej wymienionych kartach informacyjnych:
 1. WIR/01/01/K - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
 2. WIR/01/02/K - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego
 3. WIR/01/03/K - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 4. WIR/01/04/K - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
 5. WIR/01/05/K - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów)
 6. WIR/01/06/K - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 7. WIR/01/07/K - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

Więcej informacji na stronie Warszawa19115.pl

Pdf
Drukuj
Powrót