Infrastruktura

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WGD)

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 19/20


 

INFRASTRUKTURA

  • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na:
  • zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
  • lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
  • lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny,
  • na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone,
  • Przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie organizacji ruchu.


Karty informacyjne do poszczególnych spraw - link do strony e-WOM

Pdf
Drukuj
Powrót