Architektura

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 19/20


ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Przyjmowanie wniosków/pism dotyczących:

 • wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
 • wydanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • dokonywania zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych,
 • wydania dziennika budowy,
 • wydania zaświadczenia o samodzielności lokali,
 • dokonywania zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • odstępstw od warunków technicznych,
 • wydania decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • udostępnienia informacji publicznej,


Odbiór decyzji budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy, wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń - pokój nr 210, na II piętrze.

Karty informacyjne do poszczególnych spraw - link do strony e-WOM 

Pdf
Drukuj
Powrót