grafika
Specjaliści na światowym poziomie – certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie

 

Tytuł projektu: „Specjaliści na światowym poziomie – certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Planowany okres realizacji projektu:  01.09.2011 - 31.08.2013

Koszt realizacji: 738 650,00 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie

Uczestnicy: 180 uczniów Technikum Mechatronicznego na 1 w Warszawie

Cel projektu:

  • podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej i zwiększenie szans na warszawskim i mazowieckim rynku pracy uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1;
  • wzrost umiejętności specjalistycznych uczniów potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami ECDLa, ECDLe, ECDLc;
  • zwiększenie aktywności zawodowej przyszłych absolwentów;
  • wzrost umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy;
Pdf
Drukuj
Powrót