grafika
Uczyć się aby działać – warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS nr 27 w Warszawie


 

Tytuł projektu: „Uczyć się aby działać – warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS nr 27 w Warszawie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Zespół Szkół nr 27 w Warszawie

Wartość projektu: 1 286 525,00 zł

Okres realizacji projektu:  02.08.2010 r. - 31.07.2013 r.
 
Uczestnicy: 260 uczniów Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie

Celem projektu było zwiększenie szans odnalezienia się na rynku pracy uczniów ZS nr 27 w Warszawie poprzez zmniejszenie dysproporcji i deficytów w zakresie funkcjonowania społecznego i wiedzy ogólnej oraz podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły.

Pdf
Drukuj
Powrót