grafika
Twój sukces w Twoich rękach

 

Tytuł projektu: „Twój sukces w Twoich rękach”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Planowany okres realizacji projektu:  01.09.2011 - 30.06.2014

Koszt realizacji: 836 670, 00 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Technikum Ekonomiczne nr 8  w Warszawie

Uczestnicy: 120 uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 w WarszawieCelem projektu jest zapewnienie 120 uczniom Technikum Nr 8 możliwości rozwoju edukacyjnego oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zmniejszenie dysproporcji i deficytów w zakresie funkcjonowania społecznego oraz wyposażenie ich w kompetencje kluczowe.

  • zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności życiowych;
  • zwiększenie motywacji uczniów do ukończenia szkoły oraz dalszego własnego rozwoju;
  • podniesienie wiedzy ogólnej uczniów w zakresie matematyki i języka angielskiego;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w zakresie rachunkowości, marketingu, podstaw ekonomii, ekonomiki.
Pdf
Drukuj
Powrót