Sport
 
 
SPORT I REKREACJA NA MOKOTOWIE

Sport i rekreacja to jedne z najważniejszych dziedzin życia umożliwiających poprawę ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa, pozwalających podejmować najśmielsze wyzwania we współczesnej cywilizacji oraz spełniających zainteresowania i marzenia w tej dziedzinie. Niosą ze sobą wiele walorów wychowawczych, kształtujących pozytywne postawy życiowe i społeczne.

Sport i rekreacja kształtują właściwe zachowania i nawyki wszystkich pokoleń, od najmłodszych dzieci i młodzieży, do dorosłych mieszkańców oraz seniorów z terenu Mokotowa i Warszawy, a także gości i osób z całej Polski i innych rejonów świata przebywających czasowo na naszym obszarze.

Mokotów jest najliczniejszą pod względem mieszkańców dzielnicą Warszawy.

Wykonywanie zadań Dzielnicy w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki przebiega we współpracy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów z licznymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami zewnętrznymi i przyjmuje różne formy realizacji oraz aktywizacji.

Wszelkie działania Zespołu Sportu i Rekreacji w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji zmierzają do maksymalnego wykorzystania posiadanej bazy i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Dzielnicy i udostępnienia jej jak najszerszej rzeszy dzieci, młodzieży i mieszkańców Mokotowa.

KLUBY SPORTOWE

Mokotów jest miejscem działalności wielu organizacji pozarządowych (NGO- stowarzyszeń, klubów i fundacji) prowadzących działalność w zakresie upowszechniania i sportu i rekreacji .

Dzielnica aktywnie współpracuje z ponad 30 podmiotami sportowymi przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego w kilkunastu dyscyplinach sportowych wspierając ich działania w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Wśród nich są duże kluby sportowe takie jak :

 • KS „Delta” Warszawa - piłka nożna
 • WKS „Gwardia” Warszawa - piłka nożna, boks, lekka atletyka, judo
 • WTŁ „Stegny” - łyżwiarstwo szybkie
 • KS Warszawianka - lekka atletyka, piłka ręczna, , tenis ziemny
 • KS Hand to hand - taniec sportowy
 • TKKF Taekwon-Mokotów - taekwondo
 • Klub Szermierczy Warszawianka - szermierka
 • IKS-AZS - szermierka osób niepełnosprawnych (na wózkach)

oraz mniejsze kluby sportowe działające zazwyczaj przy placówkach oświatowych w formie uczniowskich klubów sportowych:

Na Mokotowie jest największa liczba UKS-ów aktywnie działających, z pośród funkcjonujących  w innych dzielnicach Warszawy.

Wizytówką Mokotowa są:

 • WUKB "Centaury" - baseball, softball
 • UKS "Cervantes" - siatkówka, koszykówka
 • UKS "Dobisz" - siatkówka, piłka ręczna, koszykówka
 • UKS "11" - koszykówka, tenis stołowy
 • UKS "Mokotovia" - judo
 • UKS "Mokotów" - lekka atletyka, unihokej, piłka ręczna
 • UKS "Nad jeziorkiem" - żeglarstwo, pływanie, piłka nożna, koszykówka
 • UKS "85 Mokotów" - unihokej
 • UKS "Piątka" - siatkówka, piłka nożna
 • UKS "307" - pływanie, siatkówka
 • MUKP "Warszawianka –Wodny Park” - pływanie
 • UKS „Irina” - gimnastyka sportowa i artystyczna
 • UKS „Siekierki” - piłka nożna
 • UKS „Zapasy Gwardia” - zapasy
 • UKS Orlik Mokotów - piłka nożna
 • UKS ,,Sadyba” - judo

Władze Dzielnicy wykazują dużą aktywność  we wspieraniu działalności tych organizacji poprzez dofinansowanie realizacji ich zadań statutowych oraz współpracy z nimi przy realizacji zadań własnych Dzielnicy z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.

Rokrocznie na ten cel Mokotów przeznacza ponad 420 tys. złotych.

Osiągane przez kluby sportowe sukcesy na arenach sportowych kraju i zagranicy przynoszą splendor Naszej Dzielnicy i są najlepszą wizytówka i promocją jej działań na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji.

SPORT SZKOLNY

Sport szkolny stanowi istotny element wychowania i kształtowania młodego pokolenia, doskonale przygotowujący dzieci i młodzież do udziału w sporcie klubowym wysokokwalifikowanym. To w szkolnych rozgrywkach i zawodach sportowych ujawniają się prawdzie talenty sportowe posiadające predyspozycje do  osiągania w przyszłości znaczących wyników i sukcesów sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych w wielu dyscyplinach sportowych.

OBIEKTY SPORTOWE

Władze Dzielnicy przywiązują dużą wagę do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Mokotowa. Rokrocznie modernizowanych jest kilka obiektów sportowych przy mokotowskich placówkach oświatowych co podnosi ich standard oraz rozszerza ich funkcjonalność.

Powstają także nowe obiekty sportowo-rekreacyjne m.in. przy ul. Niegocińskiej z pływalnią, halą sportową oraz boiskami wielofunkcyjnymi.

Głównym celem jest poprawa ich standardu i zwiększenie dostępności bazy do realizacji zadań Dzielnicy w upowszechnianiu sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych Mieszkańców Mokotowa.

Dzielnica Mokotów aktualnie posiada liczne obiekty sportowe, z których najważniejsze to :

 • duże hale sportowe z zapleczem socjalno-sanitarnym m.in.: przy ul. Narbutta (SP 85), ul.Bytnara(SP202),ul.Zakrzewskiej(XXXIVL.O.)
 • kryte pływalnie przy ul. Barcelońskiej (SP 307), ul. Bełskiej (ZS 39) oraz przy Merliniego 4 (w dyspozycji Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park)
 • otwarte obiekty wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Kazimierzowskiej 60 oraz przy ul. Chełmskiej 23, które stały się centrami amatorskiego futbolu na Mokotowie

Na terenie Mokotowa jest usytuowanych także ponad 20 ogólnodostępnych siłowni plenerowych, z których mogą korzystać Mieszkańcy Dzielnicy.

JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE

Ten jedyny w Warszawie ogólnodostępny naturalny akwen i jego przyległy teren jest bardzo popularnym miejscem letniego wypoczynku i plażowania dla Mieszkańców Mokotowa i Warszawy.

Dzielnica Mokotów rokrocznie w okresie czerwiec-wrzesień codziennie od rana do wieczora zapewnia nadzór obsługi ratowników wodnych Stołecznego WOPR-u, czuwających nad bezpieczeństwem osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W najbliższym czasie jest planowana modernizacja i rozbudowa miejsca do plażowania i kąpieli wraz z rozbudową zaplecza socjalno-sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu o funkcje rekreacyjno-sportowe.

IMPREZY SPORTOWE

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych jest jednym z głównych zadań Dzielnicy, w znacznym stopniu przyczyniającym się do upowszechnianiu sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i Mieszkańców Mokotowa.

W ciągu roku na Mokotowie odbywa się kilkadziesiąt imprez sportowo-rekreacyjnych, z których najpopularniejsze są:

 • turniej piłkarskie oraz zawody w innych grach zespołowych dla uczniów poszczególnych rodzajów szkół,
 • imprezy biegowe, zawody pływackie, turnieje trio-basket, turnieje tenisa stołowego i turnieje szachowe

Na stałe w kalendarzu mokotowskich imprez sportowo-rekreacyjnych figurują takie imprezy jak:

Mokotowska Piłkarska Sztafeta Pokoleń, Mokotowski Festiwal Piłkarski, Mistrzostwa Mokotowa w Narciarstwie Alpejskim, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, Pływackie Mistrzostwa Mokotowa Szkół Ponadgimnazjalnych, Warszawski Tytan Wioślarski-edycja mokotowska, a także liczne Miasteczka Sportowe organizowane dla dzieci, młodzieży oraz Mieszkańców organizowanych przy okazji pikników i festynów rekreacyjno-sportowych.

PROGRAMY SPORTOWO–REKREACYJNE

Dzielnica Mokotów realizuje szereg programów mających na celu promocję i upowszechnianie aktywnego trybu życia, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz Mieszkańców Mokotowa

 • Przedszkolaki na start

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w wymiarze trzech godzin tygodniowo w kilkunastu przedszkolach na terenie dzielnicy przez wykwalifikowanych instruktorów.

 • Pierwszy Krok do Sportu

Dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzone przez nauczycieli WF w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Programem objętym jest w chwili obecnej dwanaście placówek.

 • Zajęcia przygotowujące do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM)

Dodatkowe zajęcia dla szkół wyróżniających się aktywnością i wynikami w zawodach dzielnicowych i miejskich Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Programem objętym jest łącznie dziewięć placówek (po trzy najlepsze w każdym z rodzajów szkół : szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Uzupełnieniem projektu są zajęcia sportowe dla kolejnych mokotowskich szkół wykazujących się największym zaangażowaniem i frekwencją udziału w rozgrywkach szkolnych i ogólnodostępnych organizowanych na terenie Dzielnicy.

 • Aktywny Mokotów

Projekt stworzony z myślą o Mieszkańcach Mokotowa. Dzielnica Mokotów została podzielona na pięć rejonów. W każdym z nich do dyspozycji mieszkańców znajdują się placówki oświatowe udostępniające swoje hale sportowe i boiska. Zajęcia w różnych dyscyplinach sportu odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Programem objętych jest dziesięć placówek.

 • Lokalny Animator Sportu

W ramach obsługi boisk wybudowanych z programu „Moje boisko Orlik 2012”, Dzielnica Mokotów przy współpracy operatora wyłonionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zatrudnia Animatorów, którzy prowadzą bezpłatne treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży. W zajęciach regularnie uczestniczy około 120 dzieci tygodniowo.

Poza zajęciami szkoleniowymi Animatorzy czuwają nad właściwym funkcjonowaniem obiektów w czasie ich powszechnego bezpłatnego udostępniania dla amatorskich grup sportowych realizujących swoje zainteresowania sportowe .

 • Zajęcia dla seniorów

Dzielnica Mokotów wspiera działania mające na celu zapewnienie oferty sportowo - rekreacyjnej dla osób starszych. W Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki usprawniającej oraz tańca towarzyskiego. Trwają również spotkania z instruktorem z nordic walking na Polu Mokotowskim.

 • Zajęcia i inicjatywy dla osób niepełnosprawnych

Na Mokotowie prowadzą działalność dwa podmioty zajmujące się osobami niepełnosprawnymi i z dysfunkcją zdrowia.

IKS AWF prowadzi zajęcia szkoleniowe oraz organizuje zawody w szermierce na wózkach osób niepełnosprawnych. Klub ten, przy współpracy z Dzielnicą, jest organizatorem tradycyjnego już Turniej Szermierki na wózkach ,,SADYBA CUP”.

TKKF Wierzbno prowadzi zajęcia usprawniające dla osób po przebytych chorobach kardiologicznych. Ostatnią cenną inicjatywą Dzielnicy Mokotów była organizacja turnieju tenisa ziemnego dla osób z dysfunkcją wzroku.

 • Turystyka
W ramach oferty turystycznej Mokotów proponuje mieszkańcom udział w ponad 50-ciu bezpłatnych spacerach po Mokotowie prowadzonych w weekendy przez wykwalifikowanych przewodników. Zachęcają one do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pozwalają na zapoznanie się z historią ciekawych miejsc na terenie dzielnicy. Spacery odbywają się w edycji wiosennej i jesiennej. Dla uczniów mokotowskich szkół gimnazjalnych organizowane są spacery z przewodnikiem po Mokotowie i Warszawie prowadzone w języku angielskim.

Rokrocznie Zespół Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów podejmuje nowe inicjatywy programowe i organizacyjne zmierzające do poszerzenia oferty imprez i szkolenia sportowego w celu aktywizacji fizycznej coraz większej liczby mieszkańców i środowisk lokalnych oraz angażowania w ten proces nowych grup społecznych, w tym także osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu i wzroku. Projekty te pozwalają na zniesienie wszelkich barier architektoniczno-społecznych, aktywizując fizycznie te grupy społeczne i zapobiegając ich wykluczeniu.

Pdf
Drukuj
Powrót