grafika
Wybory Prezydenta RP

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opublikowano: 18.02.2020

Informujemy, że w sprawach wyborczych

 • dopisanie do spisu/rejestru wyborców (do 7 lipca),
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania (do 10 lipca),
 • sprawdzenie czy osoba figuruje w spisie wyborców,
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pod nr tel. 44 36 260 lub przez e-PUAP (dotyczy osób objętych kwarantanną)

wydłużono godziny pracy urzędu.

Urząd będzie czynny:

 • sobota, 4 lipca w godz. 9.00-14.00
 • w dniach 6 - 10 lipca w godz. 8.00-18.00

Adres: Rakowiecka 25/27, wejście od ul. Wiśniowej.

„Specjalistyczny transport do lokali wyborczych osób z niepełnosprawnością”

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300 oraz drogą elektroniczną pod adresem do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Co powinieneś wiedzieć o terminach wyborczych, by zagłosować:

 • Do 30 czerwca/7 lipca: głosowanie korespondencyjne w Polsce 

  Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie, a nie złożyli takiego wniosku przed I turą wyborów, mogą zgłosić taki zamiar do 30 czerwca. Można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie. Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Ważne są tylko dokumenty podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić osobiście - w dzielnicy, w której figuruje się w spisie wyborców. Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).Osoby przebywające na kwarantannie mają czas na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do 7 lipca, a objęci kwarantanną po 7 lipca, mogą się zgłosić do 10 lipca.
  Co istotne, wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne przez I turą wyborów, nie mogą go wycofać i zgłosić się w II turze do głosowania „tradycyjnego”. Można wysłać wypełniony pakiet pocztą, przynieść go do Urzędu Dzielnicy lub w dniu głosowania do lokalu wyborczego i przekazać go komisji.

 • Do 7 lipca: dopisanie do spisu lub rejestru wyborców

  Można również dopisać się do spisu lub rejestru wyborców w miejscu, gdzie 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu będzie ważne tylko na jedno głosowanie (II turę wyborów Prezydenta RP), dopisanie się do rejestru będzie ważne na stałe – także w kolejnych wyborach.
  Do spisu wyborców można dopisać się na podstawie wniosku. By dopisać się do rejestru, trzeba dodatkowo udowodnić zamieszkiwanie pod danym adresem – np. umowę najmu, oświadczenie właściciela lokalu, rachunki na swoje nazwisko i dany adres. Na dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców jest czas do 7 lipca.

 • Do 9 lipca: głosowanie poza Polską

  Rejestracja nowych wyborców, którzy przy głosowaniu w II turze będą przebywać poza granicami Polski, jest możliwa dla głosowania osobistego (tylko w obwodach umożliwiających głosowanie osobiste) - najpóźniej do 9 lipca br. do północy.
  Fakt głosowania poza granicami Polski można zgłosić za pomocą elektronicznej rejestracji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ewybory.msz.gov.pl.
  UWAGA: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na II turę. Otrzymają pakiet wyborczy, analogicznie jak przed I turą.

 • Do 10 lipca: zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania

  Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.
  Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej – należy pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Z Urzędu Dzielnicy takie zaświadczenie można otrzymać do 10 lipca. Z takim zaświadczeniem można głosować także za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których uruchomiono komisje wyborcze.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania:  https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

Wszystkie sprawy związane z wyborami prezydenckimi załatwisz w Urzędzie Dzielnicy Mokotów bez konieczności telefonicznego umawiania się.

Są to sprawy z zakresu:

 • dopisanie do rejestru wyborców,
 • dopisanie do spisu wyborców,
 • wniosek o głosowanie korespondencyjne,
 • wniosek o pełnomocnictwo,
 • zaświadczenie o prawie do głosowania

Sporo z tych spraw załatwisz przez ePuap - sprawdź

Jeżeli chcesz przyjść osobiście i złożyć wniosek to zapraszamy do budynku Urzędu
przy ul. Rakowieckiej 25/27 (wejście od ul. Wiśniowej).

Potrzebujesz dodatkowej informacji:

W pozostałych sprawach nadal obowiązują wcześniejsze wytyczne, tj. umawianie wizyt. Zobacz na stronie.

12 lipca br. głosowanie w godzinach 7-21.

TU możesz sprawdzić, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy


Uprzejmie informujemy, że na stronie www.warszawa19115.pl w zakładce "Wybory" znajdują się wszelkie informacje dotyczące organizacji zbliżających się wyborów.

Kalendarz wyborczy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Pełnomocnicy wyborczy mogą uzyskać informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych pod numerem telefonu 22 443 63 02 oraz pod adresem poczty elektronicznej:

Zespół ds. organizacji Wyborów i Referendów dla Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 33
(wejście od ul. Wiśniowej)

tel. stacjonarne: 22 443 62 68, 22 443 63 02
fax: 22 325 45 55

adres email:

mapka

Pdf
Drukuj
Powrót