grafika
„Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym”

Tytuł projektu: „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” 
Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

Planowany okres realizacji projektu: 06.05.2019 r. - 30.09.2021 r. 
Wartość projektu: 428 143,75 PLN

Dofinansowanie z UE: 383 578,75 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 70 uczniów oraz 30 nauczycieli Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

Celem projektu jest Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 70 uczniów Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie, zwiększających szanse na rynku pracy, poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, udział w stażach u pracodawców oraz doposażenie placówki

Pdf
Drukuj
Powrót