grafika
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”

logo dzielnicy i logo miasta

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” 
Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

Planowany okres realizacji projektu: 06.05.2019 r. - 30.09.2021 r. 
Wartość projektu: 506 681,25 PLN

Dofinansowanie z UE: 456 013,12 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 65 uczniów oraz 18 nauczycieli Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie

Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 65 uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, zwiększających szanse na rynku pracy, poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, udział w stażach u pracodawców oraz doposażenie placówki.

Pdf
Drukuj
Powrót