grafika
„Radosne przedszkolaki”

Tytuł projektu: „Radosne przedszkolaki”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” 
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r. 

Wartość projektu: 219 819,69 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 104 dzieci oraz 14 nauczycieli z Przedszkola nr 326  „Chatka Skrzatka” w Warszawie


Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola nr 326 w Warszawie poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych dla 104 dzieci, umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością, z orzeczeniami i opiniami, wyrównywanie deficytów i integrację z rówieśnikami oraz doposażenie i dostosowanie placówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych okresie X.2017-III.2019r.

Pdf
Drukuj
Powrót