grafika
„Zaprogramuj swoją przyszłość”

Tytuł projektu: „Zaprogramuj swoją przyszłość”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” 
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)”

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2016 - 31.05.2018 

Wartość projektu: 1 008 625,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 230 uczniów oraz 15 nauczycieli Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie


Celem projektu jest podniesienie lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz 230 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez realizację takich zadań jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli,  dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik oraz Technik Informatyk, współpracę z pracodawcami, czy doposażenie pracowni programowania robotów i pracowni hydrauliki siłowej.

Pdf
Drukuj
Powrót