Konferencja 2019 - Budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami – skuteczna komunikacja

Mokotowskie Dzielnicowe Centrum Integracji oraz CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie - 12 marca 2019 r. w Służewskim Domu Kultury zorganizowało konferencję pt. „Budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami – skuteczna komunikacja". Tematyka konferencji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli warszawskich szkół, przedszkoli oraz placówek.

W programie konferencji znalazły się wykłady:

  • Violetty Pulwarskiej - „Włączenie to nie wykluczenie - co możemy zrobić?”;
  • Jacka Santorskiego i Jarosława Szulskiego - „Wrażliwości nie można zadekretować. Jak uczyć dzieci języka żyrafy i szakala?”;
  • Marka Kaczmarzyka - „Biologia relacji - edukacja relacji. O znaczeniu mechanizmów wzajemnego wsparcia”;
  • Marka Lecko - „Rodzic w szkole. Jak budować pozytywne relacje komunikacyjne?”;
  • Małgorzaty Kułaczkowskiej - „Jak się komunikować żeby budować relację - doświadczenia nauczycieli, uczniów i rodziców”.

Gośćmi konferencji byli burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz zastępca burmistrza Krzysztof Skolimowski.

Była to już czwarta konferencja Mokotowskiego Dzielnicowego Centrum Integracji przygotowana w celu wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk sprzyjających organizacji kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach.

Dotychczas odbyły się:

  • w 2018 r. - Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce;
  • w 2017 r. - Uczeń z autyzmem w szkole;
  • w 2016 r. - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej.

Materiały pokonferencyjne:

IV Konferencja Dzielnicowego Centrum Integracji za nami

Pdf
Drukuj
Powrót