grafika
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

loga

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu: 6 806 746,39 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 624 607,75 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  4 182 138,64 zł

Pracom termomodernizacyjnym poddano budynek Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 o powierzchni netto 4014,40 m2. Został on wykonany w technologii „żerańskiej” i składa się z 3 kondygnacji nadziemnych. Oddano go do użytku w 1967 r. W 2015 r. został wykonany audyt energ. oraz audyt energ. oświetleniowy.

Audytor w wariancie optymalnym rekomenduje: ocieplenie przegród zewnętrznych, w tym ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne (wymiana punktów świetlnych i opraw na LED-y). Wymiana oświetlenia jest niezbędna, ponieważ w przypadku wielu pomieszczeń podczas wieczornego użytkowania, oświetlenie nie spełnia wymogów. Ponadto proponowana jest wymiana węzła cieplnego na kompaktowy z obudową (węzeł dwufunkcyjny z automatyką pogodową). Powinny zostać zainstalowane zawory podpionowe i termostaty oraz indywidualne liczniki ciepła i c.w.u. Postulowana jest także regulacja instalacji c.o. Urząd Dzielnicy Mokotów zamówił przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zakresu prac, gdzie został uszczegółowiony zakres planowanych prac termomodernizacyjnych i robót towarzyszących. Ww. dokumentacje powstały na podstawie audytu energ. i oświetleniowego. Zgodnie z dokumentacją dot. elewacji planowane jest m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu, wymiana kompletu zewnętrznej ślusarki okiennej i drzwiowej (okna, drzwi witryny zewnętrzne) oraz będące konsekwencją powyższych prac: remont schodów zewnętrznych, remont zadaszenia wejścia głównego, wykonanie nowej opaski wokół budynku, itp.

Budynek jest podłączony obecnie do miejskiej sieci ciepłowniczej i po realizacji inwestycji ten stan się utrzyma. W wyniku przeprowadzonej inwestycji efektywność energ.

budynku dla energii końcowej wzrośnie o ok. 55,1% (kryt. dostępu nr 3), a redukcja CO2 zmniejszy się o ok. 177 t/rok. Zostanie osiągnięty wskaźnik EP h+w na poziomie ok. 53 kWh/(m2 x rok), zaś efektywność kosztowa będzie oscylować w granicach: 3,55 zł/kWh/rok.

Szkoła 271 przed termomodernizacją

Szkoła 271 po termomodernizacji

Szkoła 271 po termomodernizacji

 

Pdf
Drukuj
Powrót