grafika
„Chatka dla każdego Skrzatka”

Tytuł projektu: „Chatka dla każdego Skrzatka”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” 
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2016 - 30.06.2017 

Wartość projektu: 163 812,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: Dwudziestka dzieci z grupy integracyjnej Przedszkola nr 326 Chatka Skrzatka w Warszawie


Celem projektu jest dostosowanie Przedszkola nr 326 w Warszawie do potrzeb 5(2k i 3M) dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawnych oraz realizacja wielospecjalistycznej oferty edukacyjnej wyrównującej szanse oraz umożliwiającej pokonywanie barier w dostępności
do edukacji przedszkolnej

Pdf
Drukuj
Powrót