grafika
Kalendarium wydarzeń oświatowych
   
   
   

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 3

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 4

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 5

Egzamin ósmoklasisty

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

W szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

 • Termin główny: 25-27 maja 2021 r.
 • Termin dodatkowy: 16-18 czerwca 2021 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • Termin główny: 13-15 stycznia 2021
 • Termin dodatkowy: 25- 27 maja 2021 r.

Szczegóły:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

 6

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

 

 7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

8 stycznia 2021 r.

 8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r.

 

 9

Egzamin maturalny

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Termin główny - część pisemna –

 •  4-20 maja 2021 r.

Termin główny -część ustna:

 • 7-20 maja 2021 r.

Termin dodatkowy – część pisemna: 

 • 1-16 czerwca 2021 r.

Termin dodatkowy – część ustna

 • 7-12 czerwca 2021 r.

Termin poprawkowy – część pisemna

 • 24 sierpnia 2021 r.

Termin poprawkowy – część ustna:

 • 23-24 sierpnia 2021 r.

Szczegóły:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

 10

Egzamin zawodowy

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Formuła 2019

Terminy egzaminów:

Sesja 1. 2021 Zima:

Termin główny: 11-24 stycznia 2021 r.:

 • część pisemna 12-16 stycznia 2021 r.
 • część praktyczna: model „d” - 11 stycznia 2021 r.

    model „w”, „wk” i „dk” - 13- 24 stycznia 2021 r.

Termin dodatkowy: 1-5 lutego 2021 r.:

 • część pisemna: 2 lutego 2021 r.

część praktyczna: model „d” – 1 lutego 2021 r.

    model „w”, „wk” i „dk” -3- 5 lutego  2021 r.

Sesja 2. 2021 Lato:

Termin główny: 7 – 21 czerwca 2021 r.

 • część pisemna:  8-12 czerwca 2021 r.
 • część praktyczna: model „d” – 7 czerwca 2021 r.

    model „w”, „wk” i „dk” – 11-21 czerwca 2021 r.

Termin dodatkowy: 23 czerwca – 2 lipca  2021 r.

 • część pisemna:  23 czerwca 2021 r.
 • część praktyczna: model „d” –29 czerwca 2021 r.

    model „w”, „wk” i „dk” – 1-2 lipca 2021 r.

Szczegóły:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3_2021_PP2019_EZ.pdf

 11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/

Formuła 2017

Terminy egzaminów:

Sesja 1. 2021 Zima:

 • część pisemna:  12 stycznia 2021 r.
 • część praktyczna: model „d”– 11 stycznia 2021 r.

 model „w”, „wk” i „dk” – 13 stycznia -19 lutego 2021 r.

Sesja 2. 2021 Lato:

 • część pisemna:  22 czerwca 2021 r.
 • część praktyczna: model „d”– 21 czerwca 2021 r.

model „w”, „wk” i „dk” – 23 czerwca -8  lipca 2021 r.

Szczegóły:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf

 12

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychw szkołach

25 czerwca 2021 r.

 13

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Pdf
Drukuj
Powrót