grafika
Konferencja - Historia edukacji włączającej w Polsce

SPOTKANIE ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU « KIERUNEK EDUKACJA WLACZAJACA W EUROPIE »

Projekt realizowany w ramach programu Erazmus +

TROISIEME REUNION TRANSNATIONAL

 «CAP SUR L’ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE»

KONFERENCJA
HISTORIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE 

WTOREK, 23 maja 2017

W dniach 22 -24 maja w Szkole Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi  im Lucy Maud Montgomery odbyło się spotkanie grupy nauczycieli z siedmiu państw europejskich (Francja, Belgia, Włochy, Portugalia, Rumunia, Grecja, Polska).  Tematem spotkań były organizacja edukacji włączającej Europie. 22 oraz 24 maja odbyły się spotkania projektowe podczas których przedstawiane były dobre praktyki z i problemy związane z edukacją osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w poszczególnych państwach oraz wizyty studyjne w placówkach.

23 maja odbyła się konferencja „Historia edukacji włączającej w Polsce” Zaproszeni goście oraz uczestnicy projektu ERAZMUS + mieli okazję wysłuchać wystąpień Pani dr Moniki Zimy Parjaszewskiej – prezesa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  Pani prof. Anny Firkowskiej –Mankiewicz z wykładem Historia Edukacji Włączającej w Polsce, Pani Elżbiety Neroj – Naczelnika Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z wykładem „Dobre praktyki w obszarze edukacji włączającej w Polsce”,  Pani dr Katarzyny Roszewskiej, która przedstawiła temat „Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy rodzica”. Wystąpili również liderzy projektu nauczyciele z Francji oraz Włoch  przedstawiając rozwiązania systemowe w ich krajach.

Spotkanie to rozpoczęło etap wymiany doświadczeń, dobrych praktyk nauczycieli w Europie.

 

Pdf
Drukuj
Powrót