Osiedle Służewiec Południowy

Wybory do Rady Osiedla Służewiec Południowy

Powołane na mocy Uchwały Nr 799/LXV/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Służewiec Południowy i nadania mu Statutu z późn. zm.

Terytorium Osiedla Służewiec Południowy stanowi obszar w granicach określonych:
zachodnią granicą Dzielnicy do ul. Marynarskiej – południową stroną ul. Marynarskiej (strona nieparzysta) do Al. Wilanowskiej – południową stroną Al. Wilanowskiej (strona nieparzysta) do Al. Lotników – południową stroną Al. Lotników (strona nieparzysta) do ul. Puławskiej – zachodnią stroną ul. Puławskiej (strona parzysta) do południowej granicy Dzielnicy – południową granicą Dzielnicy do zachodniej granicy Dzielnicy.

Organy Osiedla:

 1. Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
 2. Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy

Uchwała nr XVII/98/2019 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach do Rady Osiedla Służewiec Południowy.

Skład Rady Osiedla IV kadencji, w latach 2019 - 2023:

 1. Ewa Bartosińska
 2. Krystyna Bartosińska
 3. Małgorzata Ciecierska
 4. Ewa Dybowska
 5. Ewa Franke
 6. Małgorzata Jastrzębska
 7. Magdalena Kot
 8. Andrzej Matysiak
 9. Artur Mordwa
 10. Dorota Pękalska
 11. Lidia Ślubowska
 12. Dariusz Wojno
 13. Karolina Wójcik

Pierwsza sesja Rady Osiedla Służewiec Południowy odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali 18d, w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Siedziba Jednostki znajduje się w Szkole Podstawowej przy ul. P. Gruszczyńskiego – sala nr 4.

Pdf
Drukuj
Powrót