Osiedle Sadyba

 

Powołane na mocy Uchwały Nr 742/LVII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Osiedla Sadyba, nadania mu statutu i określenia jego granic z późn. zm., działa na obszarze wyznaczonym przez ulice: Al. Witosa (strona parzysta), Czerniakowska (strona nieparzysta), Powsińska (strona nieparzysta), Św. Bonifacego (strona nieparzysta) i Sobieskiego (strona parzysta).

Organy Osiedla:

 1. Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
 2. Zarząd Osiedla, jako organ wykonawczy

Skład Rady Osiedla Sadyba jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy VI kadencji, w latach 2019-2023:

 1. Lucyna Danuta Szurmak – Przewodnicząca Rady Osiedla, Przewodnicząca Zarządu Osiedla,
 2. Krystyna Śmigielska – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla, Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla,
 3. Jolanta Krystyna Kłos – Sekretarz Rady Osiedla, członek Zarządu Osiedla,
 4. Jan Garbarczyk – członek Zarządu Osiedla,
 5. Ryszard Adam Bombała,
 6. Janusz Adam Gajda,
 7. Mariusz Mieczysław Romanowski,
 8. Ewa Samp – Stanisławska,
 9. Bernarda Wanda Staręga.
Pdf
Drukuj
Powrót