Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

p.o. Naczelnika: Ewa Czerwińska
ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa
pok.: 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

p.o. Zastępcy Naczelnika: Marzena Piętak
ul. Wiktorska 91a, p. 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

 • dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
  pok. 112, tel. 22 443 62 99, 22 325 46 31

 •  wynajem lokali z powodu trudnych warunków mieszkaniowych lub bezdomności, zamiany na lokal: mniejszy, większy, równorzędny, rozkwaterowania
  pok. 100, 123, 124, 125, tel. 22 443 62 92, 22 443 62 79

 • sprawy osób zamieszkujących w budynkach lub lokalach zwróconych dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom
  pok. 114, tel. 22 443 62 73

 •  wynajem lokali po wyrokach eksmisyjnych:
  - z lokali miasta - pok. 115, tel. 22 443 62 94
  - z pozostałych lokali - pok. 114, 22 443 62 73

 • wynajem lokali na rzecz wychowanków domu dziecka lub rodziny zastępczej
  pok. 113, tel. 22 443 62 70
 • wzajemne zamiany mieszkań
  pok. 125, tel. 22 443 62 85

 • wykwaterowania z lokali, w których stwierdzono zagrożenie budowlane lub przeznaczonych pod inwestycje lub do sprzedaży
  pok. 125, tel. 22 443 62 85

 • regulacje tytułu prawnego do lokalu
  pok. 121, 122, tel. 22 443 62 90, 22 443 62 76

 • wyrażanie zgody na użyczenie lokalu lub jego części
  pok. 422, tel. 22 443 62 78
Pdf
Drukuj
Powrót