Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

p.o. Naczelnika: Ewa Czerwińska

ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa
pok.: 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

e-mail: 

p.o. Zastępcy Naczelnika: Marzena Piętak

ul. Wiktorska 91a, p. 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

 • dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
  pok. 112, tel. 22 443 62 99, 22 325 46 31

 • wynajem lokali z powodu trudnych warunków mieszkaniowych lub bezdomności, zamiany lokali mieszkalnych
  pok. 100,  tel. 22 443 62 79

 • wynajem lokali na rzecz osób zamieszkujących w budynkach lub lokalach zwróconych dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom
  pok. 110, tel. 22 443 62 93

 • wynajem lokali na rzecz wychowanków domu dziecka lub rodziny zastępczej
  pok. 124, tel. 22 325 46 32

 • wykwaterowania z lokali, w których stwierdzono zagrożenie budowlane lub przeznaczonych pod inwestycje lub do sprzedaży
  pok. 110, tel. 22 443 62 93

 • regulacje tytułu prawnego do lokalu
  pok. 114, tel. 22 443 62 90, 22 443 62 96

 • najem lokalu po wygaśnięciu umowy najmu socjalnego
  pok. 115, tel. 22 443 62 76, 22 443 62 88

 •  wynajem lokali z tytułu wyroków eksmisyjnych
   pok. 121, 122, tel. 22 443 62 81, 22 443 62 73, 22 443 62 94

 • wyrażanie zgody na użyczenie lokalu lub jego części
  pok. 401, tel. 22 443 62 74, 22 443 62 78
Pdf
Drukuj
Powrót