Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

Wydział Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy (WSN)

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 319
tel.: 22 443 63 40
fax: 22 325 45 87
e-mail:

Naczelnik: Paweł Gedymin
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 320
tel.: 22 443 63 41
fax: 22 325 45 87

Zastępca Naczelnika: Zbigniew Rogowski
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 318
tel.: 22 443 66 30
fax: 22 325 45 87

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców pok.: 330A, 331 tel.: 22 443 63 47, 22 443 63 43, 22 443 63 44
 • Sprzedaż lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców pok.: 333, tel.: 22 443 66 95
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w drodze przetargu pok.: 316, 317, tel.: 22 443 63 49, 22 443 63 50,

 • Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych pok.: 321, 310, 303, tel.: 22 443 67 73, 22 443 67 74, 22 443 66 29, 22 443 66 26, 22 443 66 28, 22 443 66 33, 22 443 66 31

 • Udostępnianie stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, imprez gastronomiczno-plenerowych na skwerach, w parkach i zieleńcach poza pasem drogi  pok.: 303, tel.: 22 443 66 33

 • Udostępnianie nieruchomości pod inwestycje liniowe pok.: 303, tel.: 22 443 65 85

 • Ustanawianie służebności przesyłu pok.: 307, 309,  tel.: 22 443 66 94, 22 443 65 79, 22 443 66 35

 • Ustanawianie służebności przejścia i przejazdu pok.: 330A, tel.: 22 443 66 34

 • Regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych pok.: 332, tel.: 22 443 66 65

 • Regulacja praw do gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych pok.: 308, tel.: 22 443 66 97

 • Oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku z ustanowieniem przez wspólnotę mieszkaniową odrębnej własności lokalu pok.: 333, tel.: 22 443 63 53


Pdf
Drukuj
Powrót