Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WNI)

Naczelnik: Tomasz Banel
tel.: 22 443 65 81
 
Zastępca Naczelnika: Anna Różańska
tel.: 22 443 65 82

Zastępca Naczelnika: Mariusz Przewodowski
tel.: 22 443 65 83
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
pok.: 327
tel.: 22 443 65 80
fax: 22 325 45 77
 

Sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2

Realizując zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono tymczasowe zasady organizacji pracy Urzędu.

Bezpośrednia obsługa klientów w zakresie zagadnień dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zostaje wstrzymana do czasu odwołania stanu epidemii.

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu #zostanwdomu

Wszelkie pisma można przesyłać za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego.

Jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Dzielnica Mokotów uruchomiła dodatkowy kontakt, pod którym można uzyskać informacje o zasadach i trybie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności wydawania zaświadczeń oraz informacji o jednorazowej opłacie z bonifikatą.

Pod numerami:

  • tel. (22) 32 54 616,
  • tel. (22) 44 36 580.

istnieje możliwość:

  • uzyskania informacji o statusie sprawy.

Będzie to możliwe po uprzednim zweryfikowaniu rozmówcy, poprzez uzyskanie odpowiedzi, zgodnych z danymi, którymi dysponuje Urząd , na zadane co najmniej 4 pytania.

Identyfikacja osoby będzie następowała poprzez podanie:

  • imienia i nazwiska
  • numeru PESEL

Dane służące weryfikacji:

  • numer księgi wieczystej gruntowej/lokalowej,
  • data nabycia nieruchomości,
  • imiona rodziców,
  • wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obowiązująca w 2018 roku.

Dodatkowy kontakt, pod którym można uzyskać informacje o zasadach i trybie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w szczególności wydawania zaświadczeń oraz informacji o jednorazowej opłacie z bonifikatą.

 
Realizując zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono tymczasowe zasady organizacji pracy Urzędu.

Bezpośrednia obsługa klientów w zakresie zadań Wydziału Nieruchomości zostaje wstrzymana do czasu odwołania stanu epidemii.

Pdf
Drukuj
Powrót