Osiedle Siekierki
   

Strona internetowa Rady Osiedla SIEKIERKI

 Wybory do Rady Osiedla Siekierki

Powołane na mocy Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 26.01.2016 r. w sprawie utworzenia Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu.

Terytorium Osiedla Siekierki stanowi obszar w granicach określonych:

północną granicą Dzielnicy do wschodniej granicy Dzielnicy – wschodnią granicą Dzielnicy do Mostu Siekierkowskiego – północną stroną Al. J. Becka do Al. Polski Walczącej –północną stroną Al. Polski Walczącej do granicy Parku Akcji „Burza” – wschodnią granicą Parku Akcji „Burza” do ul. Bartyckiej – północną stroną ul. Bartyckiej do ul. Czerniakowskiej – wschodnią stroną ul. Czerniakowskiej do północnej granicy Dzielnicy

Organy Osiedla:

Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy

Skład Rady Osiedla II kadencji, w latach 2020–2024:

  1. Renata Wardecka – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Grzegorz Arent
  3. Maciej Banaszak
  4. Beata Flazińska
  5. Dariusz Rawa
  6. Stanisław Stykowski
  7. Izabela Wasilewska–Kośla

I posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbyło się 7 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Siedziba Jednostki znajduje się w Domu Kultury DOROŻKARNIA ul. Siekierkowska 28 - pomieszczenie nr 20.

Pdf
Drukuj
Powrót