grafika
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów

podejmuje następujące działania:

  • rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
  • podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują m.in. rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócają spokój lub porządek publiczny),
  • monitorowanie samodzielnie podjętego leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych sądowych ( psychiatry i psychologa) na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyżury oraz Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów odbywają się przy ul. Bachmackiej 1a, 02-647 Warszawa w następujących terminach:

  • wtorek godz. 12.00-14.00
  • czwartek godz.14.30-16.30 i godz.17.30-19.30 tel. 22 443 67 47

Posiedzenia zamknięte odbywają się w czwartki w godz. 16.30 -17.30.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej sytuacji ogłoszonego stanu pandemii SARS-CoV-2, z Zespołem można skontaktować się wyłącznie telefonicznie we wtorek w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 22 443 67 47

Wnioski oraz zgłoszenia można kierować listownie na adres: 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Mokotów ul. Bachmacka 1a, 02-647 Warszawa.

Druk wniosku wszczynającego procedurę.

Pdf
Drukuj
Powrót