Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Adres:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
www:
Fryderyka Joliot-Curie 13
02-646 Warszawa
(+48) 22 844 66 63
zs3@edu.um.warszawa.pl
http://www.zsnr3.edu.pl/

dyrektor: Halina Rogowska-Oktaba

Do zespołu należą: XVIII Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 8, Szkoła Policealna nr 9

W skład zespołu wchodzą: XVIII Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne Nr 8, Szkoła Policealna nr 9

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt