Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 782

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  1 /  WOŚ /  2020 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 06-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 14-07-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego (kombivan) segment C na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 16-06-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WSN /  2020 Praca geodezyjna polegająca na sporządzeniu operatów podziału nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy 22-04-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla 30 uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 02-03-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2020 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ilości 320 h w roku 2020, zgodnie ze scenariuszami zajęć przekazanymi przez Zamawiającego w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 28-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  ZFD /  2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla 30 uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 19-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WAG /  2020 Dostawa artykułów biurowych do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 11-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  ZSD /  2020 Pełnienie funkcji instruktora podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych „Pierwszy Krok do Sportu” dla klas I-IV w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w n/w mokotowskich placówkach oświatowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo (maksymalna łączna ilość godzin przypadająca na jedną placówkę/filię – 52). 11-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WAG /  2020 Malowanie pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą wykładziny w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów znajdujących się przy ul. Rakowieckiej 25/27, Wiktorskiej 91, Wiśniowej 37 i Dąbrowskiego 71. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń biurowych nie przekroczy 600 m², a pomieszczeń piwnicznych 96 m². 16-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane