Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 791

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  3 /  WOŚ /  2020 Utrzymanie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 wraz z punktem poboru przy ul. Górskiej; utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40 oraz utrzymania punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej 35 20-10-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  20 /  WSZ /  2020 Realizacja projektu pn. Jadłodzielnia na Mokotowie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 30-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WOŚ /  2020 Dostawa elementów małej architektury, tj. ławek i koszy ulicznych w ramach realizacji dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: „30 drzew i 30 ławek na Służewie” (BO/20/04/0112; nr ESOG: 960), „Uprzątnijmy śmieci na skarpie” (BO/20/04/0119; nr ESOG: 1324) oraz dla potrzeb doposażenia ulic Bokserskiej i Bluszczańskiej/Wojskowej Służby Kobiet w elementy małej architektury. 30-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  8 /  WAG /  2020 Dostawa prasy w prenumeracie do Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w okresie 01.11.2020 do 31.10.2021 r. 25-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WAG /  2020 Usługa całorocznej konserwacji instalacji sanitarnych oraz drobnych napraw sanitarnych w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów. 16-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WAG /  2020 Dostawa i zakup oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w fabrycznym opakowaniu producenta. 11-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  ZFD /  2020 Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie 32 godzin kursu charakteryzatorskiego dla 8 nauczycieli Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 03-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WAG /  2020 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowego, elektrycznego 40 kWh na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa. 01-09-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WID /  2020 Zagospodarowania terenu II etap – dokończenie wykonania nawierzchni bezpiecznej placów zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”. 28-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WOŚ /  2020 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 06-08-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane