Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 106

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2020/2021 18-11-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zakup sprzętu komputerowego z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 12-11-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Racławickiej i Ursynowskiej w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu „Zieleń zamiast betonu”, finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 28-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Wiktorskiej w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu do Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. Drzewa i kwiaty zamiast betonu 28-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Realizacja robót remontowych polegających na wykonaniu nakładek asfaltobetonowych na ulicach gminnych Dzielnicy Mokotów 26-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorska 73" w Warszawie 16-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu elektronicznego – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14” 14-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 08-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Dojście do Domu Kultury KADR”) finansowane z Budżetu Partycypacyjnego 2019” . 06-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dokończenie II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły w zakresie wykonania central wentylacyjnych, instalacji hydrantowej oraz uruchomienia windy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” . 01-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane