Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 75

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks B 11-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 11-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont sali gimnastycznej i dachu łącznika w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 w Warszawie 04-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie powszechnych usług pocztowych obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe nadania u operatora wyznaczonego 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Aktualizacja opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektów wykonawczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odc. od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej. 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placów zabaw i chodników w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a” 03-08-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłacanych z dołu 31-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 29-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów 28-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie 28-07-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane