Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1031
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 5.03.2021 r. 05-03-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  5 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin warsztatów projektowania komputerowego dla 40 uczniów oraz 45 godzin podstawowego kursu komputerowego dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  4 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu „Wstęp do zoofizjoterapii” dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  3 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu „Aranżacja wnętrz zielenią” dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  2 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu Hortiterapii dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WIR /  2021 Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Mokotów wraz z opracowaniem danych i wprowadzeniem ich do systemu ewidencji dróg eDIOM 01-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 09.02.2021 r. 09-02-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  1 /  ZFD /  2021 Zakup wraz z dostawą ekranu interaktywnego z komputerem w celu doposażenia pracowni odzieżowej Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 29-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  18 /  WSZ /  2021 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów, koordynacja wolontariatu senioralnego oraz koordynacja i promocja jadłodzielni 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  17 /  WSZ /  2021 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1 a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane