Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1045
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia Dokument malejaco
DPC /  1 /  WIN /  2021 Połączenie jednostek m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów za pomocą dedykowanych łączy światłowodowych typu „ciemne włókno” o minimalnej przepustowości 1 Gb/s do stałej transmisji danych. 02-06-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WAG /  2021 Długoterminowy najem fabrycznie nowego samochodu osobowego sedan segment D na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 28-05-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  6 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin warsztatów projektowania komputerowego dla 40 uczniów oraz 45 godzin podstawowego kursu komputerowego dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" 18-05-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  2 /  WIR /  2021 Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych i wewnętrznych oraz dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Mokotów. 12-05-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  2 /  WOŚ /  2021 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa 22-04-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WOŚ /  2021 Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa 22-04-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WSN /  2021 Wykonanie rzutów kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynków stanowiących własność m.st. Warszawy z zaznaczeniem lokali mieszkalnych oraz obliczenie powierzchni i zmierzenie pomieszczeń w budynkach 13-04-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  19 /  WSZ /  2021 Przeprowadzenie 98 zajęć gimnastycznych trwających 50 minut każde zajęcia, dla mieszkańców Siekierek w wieku 50+ w okresie od 7 kwietnia 2021 roku do 1 grudnia 2021 roku, dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy) dla dwóch różnych grup około 20 os. każda, przy zachowaniu reżimu sanitarnego na świeżym powietrzu lub on line (gimnastyka lub Nordic Walking) lub, jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą, na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1, przy ul. Gościniec 53 w poniedziałki i środy w godzinach 18.10-19.00 i 19.00 -19.50. 19-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  5 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin warsztatów projektowania komputerowego dla 40 uczniów oraz 45 godzin podstawowego kursu komputerowego dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  4 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu „Wstęp do zoofizjoterapii” dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane