Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 963
93 94 95 96 97
93 94 95 96 97
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Publikacja ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu powiatu m. st. Warszawy lub o zasięgu ogólnokrajowym 27-01-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  4 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie dwóch spartakiad dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Zima w mieście 2014”. 23-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  WPK /  2014 Wydawanie w bezpłatnej gazecie lokalnej ukazującej się raz w tygodniu na terenie Mokotowa w wybranych terminach materiałów promocyjnych Dzielnicy Mokotów w 2014 roku. 20-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  1 /  WAG /  2014 Przemieszczenie wyposażenia oraz 1000 mb dokumentacji z pomieszczeń w budynkach przy ul. Rakowieckiej 21 i Puławskiej156 do pomieszczeń w budynkach przy ul. Kazimierzowskiej 60, Kazimierzowskiej 72/74 i Rakowieckiej 25/27 16-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  6 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Wiedza o animacji społeczno- kulturalnej”. 15-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  4 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Metodyka pracy ulicznej– streetworking (w tym praca metodą projektów społeczno-kulturalnych)”. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  5 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Etyka zawodowa”. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  7 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Terapia tańcem i ruchem”. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  8 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Psychologia społeczna”. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  9 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Zarządzanie wolontariatem w działaniach arteterapeutycznych. 14-01-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane