Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 963
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowę miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych w rejonie II ogrodu Jordanowskiego oraz Parku Dreszera w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 20-04-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa energii cieplnej do Budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.06.2020 r. - 31.05.2021 r. 10-04-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Fryderyka Joliot-Curie w Warszawie 09-04-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 03-04-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie – I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino, ul. Giordana Bruna 11” w Warszawie 30-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont dziedzińca, patio oraz ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul.Wiktorskiej 73 w Warszawie. 12-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa 04-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa 04-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla 30 uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 02-03-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2020 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ilości 320 h w roku 2020, zgodnie ze scenariuszami zajęć przekazanymi przez Zamawiającego w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 28-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane