Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1045
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 12.01.2021 r. 12-01-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 05-01-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2020/2021 18-11-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zakup sprzętu komputerowego z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 12-11-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Wiktorskiej w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu do Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. Drzewa i kwiaty zamiast betonu 28-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Racławickiej i Ursynowskiej w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu „Zieleń zamiast betonu”, finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 28-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Realizacja robót remontowych polegających na wykonaniu nakładek asfaltobetonowych na ulicach gminnych Dzielnicy Mokotów 26-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WOŚ /  2020 Utrzymanie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 wraz z punktem poboru przy ul. Górskiej; utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40 oraz utrzymania punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej 35 20-10-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorska 73" w Warszawie 16-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu elektronicznego – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14” 14-10-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane