Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 963
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Remont ogrodzenia w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22/24 w Warszawie 22-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont dziedzińca na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im.T.Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie 21-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32” w Warszawie 18-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 18-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60”. 15-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 14-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. 13-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy 05-05-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa węzła cieplnego w budynku VI L.O. przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32" w Warszawie 27-04-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WSN /  2020 Praca geodezyjna polegająca na sporządzeniu operatów podziału nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy 22-04-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane