Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1045
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  14 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  15 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa przez kuratora sądu rodzinnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  16 /  WSZ /  2021 Prowadzenie konsultacji przez edukatora w zakresie problematyki HIV/AIDS, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  17 /  WSZ /  2021 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1 a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  18 /  WSZ /  2021 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów, koordynacja wolontariatu senioralnego oraz koordynacja i promocja jadłodzielni 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WSZ /  2021 Świadczenie pomocy w nauce, odrabianiu lekcji na rzecz podopiecznych punktu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 19-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  2 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a 19-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  3 /  WSZ /  2021 Przeprowadzenie edukacyjnych zajęć informatycznych w pracowni komputerowej, których adresatami będą dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – w wymiarze średnio ok. 70 godz. miesięcznie 19-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  4 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie Procedury Niebieskiej Karty w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27 19-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  5 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie pedagogiki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Gagarina 27 19-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane