Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1045
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 9.04.2021 r. 09-04-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 1.04.2021 r. 01-04-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  19 /  WSZ /  2021 Przeprowadzenie 98 zajęć gimnastycznych trwających 50 minut każde zajęcia, dla mieszkańców Siekierek w wieku 50+ w okresie od 7 kwietnia 2021 roku do 1 grudnia 2021 roku, dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy) dla dwóch różnych grup około 20 os. każda, przy zachowaniu reżimu sanitarnego na świeżym powietrzu lub on line (gimnastyka lub Nordic Walking) lub, jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą, na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1, przy ul. Gościniec 53 w poniedziałki i środy w godzinach 18.10-19.00 i 19.00 -19.50. 19-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 17.03.2021 r. 17-03-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  2 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu Hortiterapii dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  3 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu „Aranżacja wnętrz zielenią” dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  4 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu „Wstęp do zoofizjoterapii” dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  5 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin warsztatów projektowania komputerowego dla 40 uczniów oraz 45 godzin podstawowego kursu komputerowego dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 5.03.2021 r. 05-03-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  1 /  WIR /  2021 Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Mokotów wraz z opracowaniem danych i wprowadzeniem ich do systemu ewidencji dróg eDIOM 01-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane