Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Tytuł dokumentu : Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotów.
Rodzaj dokumentu : Roboty Budowlane
Wartość (limit) :

Wartość zamówienia została ustalona poniżej 5 350 000 euro

Data wprowadzenia : 2020-07-02
Treść dokumentu :

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/15631/details

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Uwaga!!!

Ze względu na stan epidemii Zamawiający zapewni jawność sesji otwarcia ofert za pośrednictwem transmisji online.

https://www.youtube.com/channel/UCVyLxpK2aZXh4NZG0NByXQQ/live

Dokumenty nowelizujące : Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane : Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne :
Wytworzył(a): Zamówienia Publiczne dnia: 2020-07-02 14:23:28
Ostatnia modyfikacja: Zamówienia Publiczne dnia: 2020-07-20 09:58:13

Historia tego dokumentu
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się