Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Tytuł dokumentu : Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rodzaj dokumentu : Roboty Budowlane
Rodzaj dodatkowy Dokumentu : Roboty Budowlane
Wartość (limit) :

Zamówienie o wartości poniżej 5.350.000. euro

Data wprowadzenia : 2020-06-30
Treść dokumentu :

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/15551/details

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Uwaga!!!

Ze względu na stan epidemii Zamawiający zapewni jawność sesji otwarcia ofert za pośrednictwem transmisji online.

Dokumenty nowelizujące : Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane : Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne :
Wytworzył(a): Zamówienia Publiczne dnia: 2020-06-30 13:18:47
Ostatnia modyfikacja: Zamówienia Publiczne dnia: 2020-06-30 13:19:51

Historia tego dokumentu
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się