Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

Tytuł dokumentu : Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów", finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”.
Rodzaj dokumentu : Roboty Budowlane
Rodzaj dodatkowy Dokumentu : Roboty Budowlane
Wartość (limit) :

Poniżej 5 350 000 euro

Data wprowadzenia : 2020-06-25
Treść dokumentu :

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem:

https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/15428/details

Na platformie zakupowej znajduje się dokumentacja postępowania, w tym: ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Uwaga!!!

Ze względu na stan epidemii Zamawiający zapewni jawność sesji otwarcia ofert za pośrednictwem transmisji online, dostępnej pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCVyLxpK2aZXh4NZG0NByXQQ/live

Dokumenty nowelizujące : Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane : Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne :
Wytworzył(a): Zamówienia Publiczne dnia: 2020-06-25 16:39:48
Ostatnia modyfikacja: Zamówienia Publiczne dnia: 2020-07-21 08:19:22

Historia tego dokumentu
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się