ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Funkcjonowanie placówek oświatowych
Opublikowano: 12.03.2020
Zmiany organizacji pracy urzędu Koronawirus – ważne informacje o pracy urzędu Koronawirus - jak postępować?
Ogranicz wizyty w urzędach – złóż wniosek elektronicznie Dowody osobiste, meldunki, rejestracja pojazdów, prawa jazdy - ważne! Podatki i opłaty lokalne
Funkcjonowanie placówek oświatowych Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zmiany w funkcjonowaniu punktów Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Sieleckiej 10 oraz Dąbrowskiego 7
 
Od poniedziałku 18 maja br. w Warszawie otwarto przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W Dzielnicy Mokotów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dzieci zgłoszonych przez rodziców na zajęcia uruchomiono:

  • we wszystkich przedszkolach utworzono 119 oddziałów dla 963 dzieci
  • we wszystkich szkołach podstawowych, w których są zorganizowane oddziały przedszkolne utworzono 23 oddziały dla 127 dzieci.

Od dnia 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Od 25 maja 2020 r. najmłodsze dzieci wracają do podstawówek


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych jest opublikowany na stronie Biura Edukacji.

Aktualne komunikaty dotyczące zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych można znaleźć na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt