ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Opublikowano: 16.06.2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci do szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę składają wnioski za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem https://warszawa.edu.com.pl/ w terminie od 15 czerwca od godz. 8:00

 • do 10 lipca do godz. 15:00 w przypadku oddziałów ogólnodostępnych
 • do 22 czerwca do godz. 15:00 w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Inne ważne daty związane z rekrutacją:

 • od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie
 • 12 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej określa dyrektor szkoły.

Pełna wersja harmonogramu dostępna jest na stronie portalu Gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

We wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów należy ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Logowanie do systemu odbywa się na dwa sposoby:

 • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa, samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” oraz wprowadzając nr PESEL.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy  złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

 • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji publikowane są na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt