grafika
Zima w Mieście 2015 - archiwum

Uprzejmie informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 19 do 30 stycznia 2015 r., dla dzieci 6 letnich z oddziałów przedszkolnych zostały utworzone punkty dyżurne (grupy 15 osobowe) w niżej wymienionych placówkach :

Szkoła Podstawowa Nr 70, ul. Juliana Bruna 11,                        tel. 22 825 39 42

Szkoła Podstawowa Nr 98, ul. Artura Grottgera 22,                   tel. 22 841 01 73

Szkoła Podstawowa Nr 115, ul. Okrężna 80,                              tel. 22 842 24 73

Szkoła Podstawowa Nr 119, ul. Pułku AK „Baszta” 3,                 tel. 22 844 75 48

Szkoła Podstawowa Nr 307, ul. Barcelońska 8,                          tel. 22 842 42 61

Obowiązuja wcześniejsze zapisy !

 


Zima w Mieście 2015 - Termin realizacji od 19 do 30  stycznia 2015 r.

Zapisy dzieci na akcję "Zima w Mieście 2015" będą prowadzone  od 11 grudnia !

Lista placówek biorących udział w akcji „Zima w Mieście 2015” w Dzielnicy Mokotów

Zasady realizacji Programu w 2015 roku.

Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. 

I    Feryjne placówki edukacyjne (realizowane w Szkołach Podstawowych)

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 218 poz.1696) feryjne placówki edukacyjne organizowane podczas „Zimy w Mieście” podlegają zgłoszeniu wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  2. Decyzję o liczbie placówek podejmuje dzielnica z zastrzeżeniem, że każdego dnia ferii w dzielnicy funkcjonuje przynajmniej jedna feryjna placówka edukacyjna.
  3. Warunkiem uczestnictwa w feryjnej placówce edukacyjnej jest złożenie Karty Uczestnika. Wzór Karty Uczestnika znajduje się w załaczniku.
  4. Ustala się odpłatność za posiłki w wysokości 7 złotych dziennie.
  5. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.
  6. W feryjnej placówce edukacyjnej posiłki otrzymują wszyscy uczestnicy zajęć. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu.
  7. Opłaty za posiłki będą przyjmowane na zasadach określonych przez dzielnicę.
  8. Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą na zasadach określonych w regulaminie placówki.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.
 

Aktualne informacje nt akcji „Zima w Mieście 2015” na  Mokotowie znajdziecie również na

    

Pdf
Drukuj
Powrót