grafika
Rozliczenie przez Internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów zachęca do korzystania z możliwości wysyłania deklaracji podatkowych przez Internet. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.

Wysłanie  deklaracji podatkowych  drogą elektroniczną polega na:

 • posiadaniu dostępu do internetu,
 • przygotowaniu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP, PESEL, data urodzenia) oraz dokumentów o wysokości uzyskanego przychodu  wykazanego w zeznaniu rocznym za rok poprzedni jak również dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia obecnej deklaracji podatkowej,
 • wykonaniu następujących czynności: www.e-deklaracje.gov.pl
  • wejścia na stronę  i pobrania z zakładki „Do pobrania” aplikacji desktopowej e-Deklaracje lub pobrania właściwego formularza z zakładki „Formularze”,
  • wypełnieniu formularza,
  • podpisaniu go poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym za poprzedni rok.,
  • wysłaniu dokumentu,
  • pobraniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Ważne! UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Ważne! Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne! W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

Ważne! Wysłanie formularzy PIT-37 i PIT-36 wspólnie z małżonkiem nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Ważne! Instrukcja wypełniania zeznań i deklaracji została zamieszczona na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

System e-Deklaracje jest bezpośrednią a zarazem bezpieczną i darmową formą przekazania deklaracji do urzędu skarbowego. Z tej formy złożenia ww. dokumentów podatkowych wynikają  korzyści takie jak:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia formularza,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • przyczynianie się do ochrony środowiska,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt