logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Numery kont bankowych

Lp. Nazwa rachunku Nr rachunku w Citi Handlowy                                 Przeznaczenie rachunku
1 Rachunek bieżący dochodów 40 1030 1508 0000 0005 5002 3008 Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, podatek rolny, od środków transportowych, dzierżawy i inne dochody
2 Rachunek bieżący wydatków 18 1030 1508 0000 0005 5002 3016 Realizacja płatności wydatków
3 Rachunek opłaty skarbowej 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 Dochody z opłaty skarbowej (tytuły wpłat: VAT-R, VAT-24, pełnomocnictwa, wydanie decyzji, koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, odpisy z urzędu stanu cywilnego, wydanie duplikatu)
4 Rachunek opłaty komunikacyjnej 40 1030 1508 0000 0005 5002 3105 Opłaty za rejestracje pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozowlenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK
5 Rachunek depozytowy 96 1030 1508 0000 0005 5002 3067 Wpłaty depozytowe (wadia zabezpieczenia, itp)
6   74 1030 1508 0000 0005 5002 3172 wpłaty z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu
7 Rachunek ZFSS 93 1030 1508 0000 0005 5002 3121 Rachunek ZFSS
8   30 1030 1508 0000 0005 5002 3091 Opłaty za udostępnienie danych osobowych
9 Rachunek GFOS 21 1030 1508 0000 0005 5002 3059 Rachunek pomocniczy GFOSiGW
10 Rachunek PFOS 71 1030 1508 0000 0005 5002 3032 Rachunek pomocniczy PFOSiGW
11 ZGN dochody 35 1030 1508 0000 0005 5087 6019 Wpłaty z tytułu najmu...
12 ZGN wydatki 91 1030 1508 0000 0005 5087 6078
13 ZGN wynagrodzenia 69 1030 1508 0000 0005 5087 6086
14 ZGN kaucje 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043
15 ZGN ZFSS 88 1030 1508 0000 0005 5087 6035
16 ZGN Wspólnoty Mieszkaniowe 13 1030 1508 0000 0005 5087 6027
17 ZGN zwroty 44 1030 1508 0000 0005 5087 6051
18 OPS Mokotów - rachunek depozytowy 72 1030 1508 0000 0005 5046 5043 Zwroty z poczty nie podjętych świadczeń
19 OPS Mokotów - rachunek socjalny 50 1030 1508 0000 0005 5046 5051 Odpis na ZFSS
20 OPS Mokotów - rachunek dochodów własnych 94 1030 1508 0000 0005 5046 5035 Odpłatności za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz za wyżywienie pensjonariuszy DDPS
21 OPS Mokotów - rachunek blokad zabezpieczenie umów 97 1030 1508 0000 0005 5046 5078 Gwarancje z tytułu należytego wykonania umów
22 OPS Mokotów - rachunek dłużników alimentacyjnych 53 1030 1508 0000 0005 5046 5094 Ściągnięte przez komorników należności
23 OPS Mokotów - rachunek dochodów 41 1030 1508 0000 0005 5046 5019 Odpłatności za talony obiadowe
24 OPS Mokotów - rachunek zwrotów 75 1030 1508 0000 0005 5046 5086
25 OPS Mokotów - rachunek wydatków 19 1030 1508 0000 0005 5046 5027
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png